Đằng sau một tình bạn, có thể là một tình yêu, còn đằng sau một tình yêu, thì chẳng còn thứ tình nào cả…

0

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2015/01/ivy.jpg vi 2015-04-02T17:06:59+07:00 DanhNgon.Net