Có những người bạn, sau khi mất liên lạc thì sẽ không còn là bạn, nhưng lại có những người bạn, cho dù năm tháng vô tình thế nào đi nữa, thì tình cảm trước sau vẫn như một.

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/03/friend3.jpg vi 2014-03-22T09:59:38+07:00 , , DanhNgon.Net