Nếu bạn làm gì đó tuyệt vời thì hãy tạo ra thêm một điều tuyệt vời khác thay vì ngồi đó và nghĩ về thành tích vừa đạt được quá lâu. Hãy nghĩ xem mình nên làm điều gì tiếp theo

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/05/steve-jobs.png vi 2014-05-16T14:11:21+07:00 , , , , DanhNgon.Net