Ngày nhỏ cứ nghĩ rằng, mai này nếu yêu một người sẽ bất chấp tất cả để theo đuổi người ấy. Lớn lên rồi mới biết, để ở bên một người, chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ.

0

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2015/01/hanh-fuck.jpg vi 2015-03-31T17:47:04+07:00 , DanhNgon.Net