Ai quên ai?

Tác giả:

Khi bạn có tiền trong tay, chỉ có bạn quên mất mình là ai. Nhưng khi bạn không có đồng nào, cả thế giới sẽ quên mất bạn là ai. Đó là cuộc sống!

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/08/bill-gates2.jpg vi 2014-08-08T11:24:00+07:00 , , , , , , DanhNgon.Net