Kiên nhẫn là yếu tố quan trọng của thành công.

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/08/bill-gates2.jpg vi 2014-08-08T11:44:37+07:00 , , , , , , , , , , DanhNgon.Net