Có lúc bạn cho rằng bạn bè hiểu được tiếng lòng của mình hơn người mà bạn yêu, có thể là do bọn họ không phải cùng chia sẻ trách nhiệm với bạn mà thôi.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-15T15:03:35+07:00 , DanhNgon.Net