Không gì khiến người phụ nữ xinh đẹp hơn là niềm tin rằng nàng xinh đẹp.
Nothing makes a woman more beautiful than the belief that she is beautiful.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-08T03:00:36+07:00 , , DanhNgon.Net