Tình cảm của con người, cũng là một loại duyên. Có người gặp chỉ một lần, nhưng mất cả đời để quên. Có người gặp ngàn lần, cũng chẳng thể tìm ra một lần để nhớ.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-25T03:45:29+07:00 , DanhNgon.Net