Cho dù tôi có bảo anh bao nhiêu lần rằng cô ấy sẽ làm tan vỡ trái tim anh, hay dù cô ấy có làm vậy bao lần anh cũng không bao giờ từ bỏ. Anh hỏi tại sao?… vì anh yêu cô ấy.
No matter how many times I tell you she’ll break you heart, or how many times she does it, you’ll never give up, Why you ask?…because you love her.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-19T23:12:24+07:00 , DanhNgon.Net