Thời gian là liều thuốc tốt, cũng có thể làm căn bệnh thêm nặng.
Qua khỏi hay không còn phải xem tùy vào cái duyên nào đến.

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/06/89064321279-toi-chi-can-nhung-thu-that-on-gian-mot-nguoi-co.jpg vi 2014-08-26T11:13:04+07:00 , , DanhNgon.Net