Tôi đã thi trượt một số môn, nhưng bạn tôi thì đã qua tất cả. Bây giờ anh ta là một kĩ sư trong Microsoft còn tôi là chủ sở hữu của Microsoft.

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/08/bill-gates2.jpg vi 2014-08-08T11:28:56+07:00 , DanhNgon.Net