Con người mà tắt hy vọng thì chết còn sướng hơn…

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2013/08/tuyen-tap-nhung-cau-noi-hay-nhuc-nhoi-phan-3-4.jpg vi 2014-03-17T14:34:59+07:00 , , , , , DanhNgon.Net