Tác giả: Vương Phù

Giàu sang mà tài đức không xứng, thì tai vạ lớn.

Tác giả:
Từ khóa: