Tác giả: Thomas Fulier

Khoái lạc của kẻ giàu được mua bằng nước mắt của người nghèo.

Tác giả: