Tác giả: Thẩm Văn Đào

Người thì không thể mang tiền vào quan tài được, nhưng tiền có thể bỏ người vào quan tài.

Tác giả:
Từ khóa:

Cô có biết không, trên đời này có một thứ tình yêu như là thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, bị thứ ánh sáng và làn hơi ấm trong chớp nhoáng mê hoặc, nhưng cuối cùng sẽ bị tổn thương đến mức mình đầy thương tích.

Tác giả: