Tác giả: Sarah Addison Allen

Hạnh phúc là một sự rủi ro. Nếu bạn không hề sợ hãi chút nào thì bạn đang đi nhầm hướng.
Happiness is a risk. If you’re not a little scared, then you’re not doing it right.

Tác giả:
Từ khóa: ,