Tác giả: Sadi (Ba Tư)

Có hai loại người ôm hận mà chết: một loại là có tiền tài mà chưa được hưởng, một loại có tri thức mà chưa thực hành.

0
Tác giả:

Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai người khác cũng tha thứ; nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.

0
Tác giả:

Người nóng nảy là tù nhân để mặc kẻ địch sắp xếp.

0
Tác giả:

Người phụ nữ đẹp là một viên ngọc quý, nhưng người phụ nữ tốt là một kho tàng.

0
Tác giả:

Tự do có giá trị quan trọng hơn bất kì tư tưởng nào, khi tiếp nhận ơn huệ thì đã mất đi tự do.

0
Tác giả: