Tác giả: Rita Mae Brown

Cuối cùng tôi nghiệm ra rằng lý do duy nhất để chúng ta tồn tại chính là để tận hưởng cuộc sống.
I finally figured out the only reason to be alive is to enjoy it.

0
Tác giả:
Từ khóa: