Tác giả: Ninon de Lenclos

Hôm nay vầng mặt trời mới đón chào tôi; vạn vật đều sống động, vạn vật dường như đều thì thầm về niềm nhiệt huyết trong tôi, vạn vật đều mời gọi tôi trân trọng nó.
Today a new sun rises for me; everything lives, everything is animated, everything seems to speak to me of my passion, everything invites me to cherish it.

Tác giả:
Từ khóa: