Tác giả: LERMONTOV

Lý luân thông thường là: Người đàn ông yêu tôi, nhưng tôi đã có chồng. Vậy tôi không nên yêu người ta!
Còn lý luận của phụ nữ thì: Tôi không nên yêu người ta vì tôi đã có chồng, nhưng người ta yêu tôi, vậy thì…

Tác giả:

Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ … Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ .

Tác giả:

Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ … Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ .

Tác giả:

Những luyến tiếc về tình yêu vẫn còn tạo nên hạnh phúc.

Tác giả: