Tác giả: Kê Khang

Sức mạnh không thể làm được phúc, trí khôn không thể tránh được vạ.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,