Tác giả: John F. Kennedy

Only the people who dare to fail, will achieve big success.
Chỉ những người dám thất bại mới đạt được thành công lớn.

0
Tác giả:

There are risks and costs to action. But they are far less than the long range risks of comfortable inaction.
Có nhiều rủi ro và mất mát khi ta hành động. Nhưng chúng còn kém xa vô số những rủi ro khi ta phởn phơ ù lì.

0
Tác giả:

Những người khiến cách mạng trong hòa bình là điều không thể xảy ra, biến cách mạng trong bạo lực thành điều không thể tránh khỏi.
Those who make peaceful revolution impossible, make violent revolution inevitable.

0
Tác giả:
Từ khóa: