Tác giả: George Eliot

Nếu túi bạn có sẵn lỗ thủng thì nhét đầy tiền vào túi cũng vô ích.

Tác giả:

Wear a smile and have friends; wear a scowl and have wrinkles.
Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.

Tác giả:

Những lời nói chúng ta có cánh,nhưng nó không bay đến nơi mà chúng ta muốn.

Tác giả:

Trời chẳng bao giờ mưa hoa hồng; khi chúng ta muốn có thêm hoa hồng, chúng ta phải trồng thêm hoa hồng.
It will never rain roses: when we want to have more roses, we must plant more roses.

Tác giả:
Từ khóa:

Chỉ có niềm đau ly biệt mới làm sâu đậm thêm tình yêu đôi lứa.

Tác giả:

I like not only to be loved, but also to be told I am loved.

Tác giả: