Tác giả: G. K. Chesterton

Chúng ta kết bạn; chúng ta kết thù; nhưng Chúa tạo ra hàng xóm.
We make our friends; we make our enemies; but God makes our next door neighbor.

0
Tác giả:
Từ khóa: