Tác giả: Fyodor Dostoyevsky

Đêm càng tối, sao càng sáng,
Càng khổ đau, Chúa càng gần!
The darker the night, the brighter the stars,
The deeper the grief, the closer is God!

Tác giả:
Từ khóa: