Tác giả: Cáp Khoan Nhiêu

Cảnh giàu sang giống như nhà trọ, chỉ người cẩn thận mới được ở lâu.

Tác giả: