Tác giả: B. Gônđôni

Ghen tuông là nguồn đau khổ cho người đang yêu và xúc phạm với người được yêu.

0
Tác giả: