Tác giả: Angela

Đôi khi những lời nói vô cùng nhỏ nhoi lại có thể trám vừa khít vào khe nứt trong trái tim bạn.

Tác giả:
Từ khóa: