Tác giả: Aaron Burr

Đừng bao giờ làm ngày hôm nay việc bạn có thể làm vào ngày mai. Điều gì đó có thể xảy ra sẽ khiến bạn hối hận về hành động hấp tấp của mình.
Never do today what you can do tomorrow. Something may occur to make you regret your premature action.

Tác giả:
Từ khóa: