Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow.
Hãy quay về hướng mặt trời, và bạn sẽ không thấy bóng tối.

1

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/03/chay3.jpg vi 2014-08-14T16:01:24+07:00 , , , , , DanhNgon.Net