Con người khi đối mặt với những việc không thể cứu vãn luôn viện đủ mọi giả thiết, dù có vạn giả thiết, việc phải xảy ra vẫn cứ xảy ra.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:31:49+07:00 DanhNgon.Net