Muốn khóc, không khóc được, muốn cười, không cười được. Thì ra, đau đớn đến cực điểm, chính là tê dại, là chết lặng.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:31:45+07:00 DanhNgon.Net