Anh không phải cá, làm sao biết được niềm vui của cá? Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, tương lai ai vui ai buồn, ai có thể dự đoán.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:32:39+07:00 DanhNgon.Net