Định luật Murphy: “Khi bạn căm ghét một người, anh ta sẽ luôn xuất hiện trước mặt bạn mọi lúc mọi nơi, còn khi bạn muốn gặp một người lại không thể tìm được anh ta.”

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:32:25+07:00 DanhNgon.Net