Nắm tay

Tác giả:

Viên mãn nhất trong tình cảm không phải là nắm giữ được bàn tay của một người nhất nhất không rời, mà là khi trải qua bao nhiêu mất mát đổi thay, họ vẫn về để nắm lấy tay bạn…

0

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/05/handinhand2.jpg vi 2015-06-28T09:53:06+07:00 , , DanhNgon.Net