Bạn bè, có phải việc gì cũng nói được đâu. Cuộc sống mỗi người một khác, thân đến đâu cũng chỉ biết được một góc của nhau.

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/03/ban-be.png vi 2014-03-22T11:14:18+07:00 , DanhNgon.Net