Tôi nghĩ rằng nếu bạn làm được điều gì đó tuyệt vời, đừng sống với cảm xúc đó quá lâu. Hãy tiếp tục nghĩ đến những việc cần làm tiếp theo

1

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/05/steve-jobs.png vi 2014-05-06T19:25:59+07:00 , , , , DanhNgon.Net