Phụ nữ có thể hận, có thể khóc, nhưng không thể không kiên cường.

0

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/05/beach.jpg vi 2015-05-25T09:19:23+07:00 , , DanhNgon.Net