Có lẽ, mỗi một người phụ nữ cho dù là kĩ nữ bán rẻ tiếng cười để mưu sinh, cũng không muốn nhớ lại cả một quá trình – mắt mở trừng trừng chứng kiến tôn nghiêm của mình bị người ta giẫm đạp như vậy.

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/04/0ri4boi35m0ork2c3m749n63qw36bx4w4xg.jpg vi 2014-04-08T23:12:36+07:00 , , , , , , DanhNgon.Net