One thought on “Đợi chờ mình ở cuối bến

  1. Những câu danh ngôn trên rất ys nghĩa nhưng ai đó tận dụng được mới hay mới có ý nghĩa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *