Bí quyết thành công của tôi là tự chọn những công việc mà mình yêu thích và dám xả thân vì nó. Công việc đó sẽ giúp bạn vươn tới những đẳng cấp thế giới để thành đạt trong cuộc đời.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-15T19:39:37+07:00 , , DanhNgon.Net