Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-30T13:30:31+07:00 DanhNgon.Net