You are never futher away than my heartbeat, but I still miss you.
Anh không bao giờ vượt ra khỏi nhịp đập trái tim em, nhưng em vẫn nhớ anh.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-06T14:40:47+07:00 , DanhNgon.Net