You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them.
Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chia sẻ chúng.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-05T06:36:39+07:00 , , , , DanhNgon.Net