The wisest men follow their own direction.

Những người thông thái nhất đi theo phương hướng của chính mình.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-04T19:23:29+07:00 DanhNgon.Net