To want to be what one can be is purpose in life.

Ước muốn trở thành những gì mình có thể là mục đích trong cuộc đời.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-07T00:52:52+07:00 DanhNgon.Net