Phụ nữ trợ giúp một cách đắc lực cho sự thành công. Người nào yêu họ thì được họ truyền cho sức mạnh, nghị lực: và người nào được họ yêu sẽ có một hào quang uy thế bao bọc.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-13T13:32:19+07:00 DanhNgon.Net