Phụ nữ làm cho cách xử thế trở nên sáng đẹp và làm cho phép lịch sự thắm đượm tình cảm: họ là thầy dạy chân chính về mỹ quan và là người khích lệ mọi hy sinh…

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-09T05:38:17+07:00 DanhNgon.Net