Một cuộc hôn nhân tốt là giữa bà vợ mù và ông chồng điếc.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-08T00:35:37+07:00 DanhNgon.Net